sreda, 20. 10. 2021

Skupaj izberimo drevo leta 2021

Med predlogi, ki so nam jih meščanke in meščani poslali poleti za naziv drevo leta 2021, smo izbrali 7 finalistov, odločitev o zmagovalcu pa znova prepuščamo meščankam in meščanom. Glasovanje bo potekalo do 20. novembra 2021.

Letos smo prejeli 32 predlogov za drevo leta. Med njimi je strokovna komisija izbrala 7 finalistov, končno odločitev pa znova predajamo v roke meščankam in meščanom.

Člani komisije so ob tem izpostavili, da je izbor dreves vedno težka naloga, saj so vsa drevesa v mestu koristna in imajo poseben pomen za meščane. Pri izbiranju so se odločili, da dajo prednost drevesom iz urbanega okolja oziroma naselij. Dodali so, da jih zelo veseli, da meščanke in meščani v svoji neposredni okolici zaznajo lepoto dreves, ki se spreminja z letnimi časi, in se zavedajo, da jim le-ta nudijo številne koristi.

Katero drevo naj postane drevo leta 2021?

1. Črni topol v parku ob Jamovi cesti

 fotografija drevesa

2. Albicija v parku med Celjsko in Ptujsko ulico (ob Ptujski ulici 22)

 fotografija drevesa

3. Hrast na otroškem igrišču Bonifacija, med bloki ob Tržaški cesti

 fotografija drevesa

4. Kavkaški krilati oreškar ob križišču Linhartove, Knobleharjeve in Fabianijeve ulice

 fotografija drevesa

5. Črni topol na Hribarjevem nabrežju (pred barom Solist)

 fotografija drevesa

6. Divji kostanj, ki stoji ob Parmovi ulici, med stavbama Parmova 49 in 51

 fotografija drevesa

 7. Navadni pajesen na vogalu Resljeve in Čufarjeve ulice

 fotografija drevesa

Vsako drevo, ki se poteguje na naziv drevo leta 2021, ima svojo edinstveno zgodbo in vlogo v prostoru, na katerem raste. Vabimo vas, da glasujete za enega izmed njih. Glasovanje poteka do sobote, 20. novembra 2021, drevo z največ zbranimi glasovi pa bo nato celo leto zagovornik vseh ostalih.

Glasujete lahko tukajPri vsakem drevesu najdete tudi kratek opis in razloge za uvrstitev med finalna drevesa.

Pomen dreves v mestu

Osnovni namen akcije je ozaveščanje o pomenu dreves. Z izborom drevesa leta želimo spodbuditi opazovanje dreves in zavedanje meščank in meščanov o njihovem pomenu za kakovost življenja v mestu. Izbrano drevo nato celo leto simbolno predstavlja vsa ostala drevesa v mestu.

Drevo leta letos izbiramo že tretjič. Prvo drevo leta v Ljubljani je leta 2019 postala mogočna platana, ki stoji na vogalu Streliške in Strossmayerjeve ulice in je eno izmed najstarejših dreves v mestu. Lani je ta laskavi naziv pripadel povešavi bukvi, ki stoji na vrtu pred hišo na Vodnikovi cesti 93 in za katero vzorno skrbijo lastniki zemljišča. Katero pa bo drevo leta 2021?

Ljubljana je mednarodno priznano mesto dreves

Ljubljana je že dve leti zapored prepoznana kot »mesto dreves« v okviru programa »Tree cities of the World«. Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo s tem priznanjem spodbujata mesta k skrbi za svoja drevesa. Ljubljana je eno izmed 120 mest iz 63 držav s tem naslovom.

Pomen mestnih dreves za kakovost življenja

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih.

Preberite tudi: