četrtek, 25. 3. 2021

Skupaj Za lepšo Ljubljano

Akcija Za lepšo Ljubljano je priložnost, da tudi sodelavke in sodelavci Mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL, poskrbimo za naše okolje, zato v soboto, 27. marca 2021, pripravljamo skupno akcijo čiščenja okolja.

Čistili bomo predvsem območje parka Tivoli, Koseškega bajerja, Rakovnika in Zajčje dobrave.
Čistilne akcije pripravljajo tudi v Četrtnih skupnostih MOL. Za rokavice in vrečke za udeležence akcij bodo poskrbeli v javnem podjetju Voka Snaga.
Ta dan bo potekala tudi tradicionalna akcija čiščenja Ljubljanice, ki jo pripravlja Turizem Ljubljana v sodelovanju z Društvom za podvodne aktivnosti Vivera. V dopoldanskih urah bodo ribiči čistili reko od Ribiškega doma Barje do Prul (izliva Gradaščice), kjer bodo odpadke ročno odlagali v vreče in kontejner na bregu ter jih nato odpeljali na deponijo.

Predvidoma ob 11. uri bomo na vstopni točki na Golovec na Rakovniku še simbolično odprli in si ogledali novo urbano opremo na Golovcu, ki smo jo uredili v okviru evropskega projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih.

Vse aktivnosti bomo izpeljali v skladu z ukrepi in navodili NIJZ za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom.

Izjemen porast odpadkov na zelenih površinah 

V središče letošnje akcije Za lepšo Ljubljano letos postavljamo naš odnos do odlaganja odpadkov. Epidemija COVID-19 je spremenila odnos nekaterih meščank in meščanov do okolja. Zaradi zaprtih lokalov, velikega porasta embalaže 'za s seboj' ter druženja in tudi popivanja na zelenih površinah opažamo, da so koši za odpadke na javnih površinah, v parkih in na otroških igriščih hitreje polni ter da odpadki pogosto ležijo na tleh ali ob klopeh. 
Letošnja akcija je priložnost, da poudarimo, da odpadki sodijo v ulične koške ali podzemne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, glede večjih kosov embalaže (škatle od pic in druge hrane, steklenice, pločevinke, plastenke ipd.) pa meščanke in meščane prosimo, da jih odnesejo s seboj in jih odložijo v domače zabojnike ali zabojnike na ekootokih.

Da so javne površine res močno obremenjene z odpadki, kaže tudi podatek, da smo lani samo pri čiščenju zelenih javnih površin zbrali skoraj 50 ton več odpadkov kot leta 2019.

Prosimo vas, da tudi v teh časih ohranimo spoštljiv odnos do okolja in soljudiNa javnih površinah odpadki ne spadajo nikamor drugam kot v zabojnike in ulične koške – če so ti že polni ali pa če imate večje kose embalaže, prosimo, da odpadke odnesete s seboj.

Preberite tudi: