torek, 19. 3. 2024

Skupaj Za lepšo Ljubljano

V Ljubljani tudi letos pripravljamo tradicionalno spomladansko okoljsko akcijo Za lepšo Ljubljano, ki poteka med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje. V tem času bomo znova pripravili številne aktivnosti, s katerimi bomo pokazali, da nam je mar za naše okolje ter da s skupnimi močmi skrbimo, da je Ljubljana čisto, zeleno in urejeno mesto.

Letos se bomo med drugim osredotočili na skrb za drevesa in za kakovostno pitno vodo, na pomen samooskrbe ter na okolju prijazno pridobivanje energije in na odgovorno ravnanje z odpadki.

Svetovni dan voda

Akcijo Za lepšo Ljubljano tradicionalno začenjamo 22. marca, na svetovni dan voda. V Ljubljani smo ponosni, da pijemo kakovostno naravno pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Prihajajo toplejši dnevi, zato bodo sodelavci javnega podjetja Voka Snaga začeli s pregledom in priklapljanjem pitnikov po mestu. Letos bosta na novo pričela delovati pitnika ob Žitnem mostu in na Petkovškovem nabrežju. Po središču mesta, na otroških igriščih ter drugih zelenih in rekreacijskih površinah je tako razporejenih kar 59 pitnikov, pri katerih se boste lahko kmalu osvežili z osvežilno in kakovostno pitno vodo.

pitnik

Na pitnike bomo to pomlad namestili tablice, na katerih bo QR koda, ki bo vodila do informacij o pitni vodi v Ljubljani, ter citati pesnikov in pisateljev na temo vode.

Izbiramo drevored leta

V okviru akcije bomo prvič izbirali drevored leta. Strokovna komisija je že izbrala sedem finalistov, med katerimi bodo meščanke in meščani izbrali drevored, ki bo nato celo leto simbolno predstavljal vsa ostala drevesa v mestu. Glasovanje na naši spletni strani bo potekalo od 22. marca do 7. aprila 2024, drevored leta pa bomo razglasili 22. aprila, na svetovni dan Zemlje.

Strokovna komisija je v finalni izbor uvrstila naslednje drevorede, ki so izjemni po svoji velikosti, strnjenosti, zgodovinskemu pomenu, starosti ali primerni izbiri drevesne vrste za prostor, v katerem stoji drevored:

  • drevored japonskih češenj na Aljaževi ulici
  • drevored platan na Ulici bratov Babnik
  • drevored divjih kostanjev na Grajski planoti
  • drevored platan v BS3 (PST med Vojkovo, Maroltovo in Trebinjsko ulico)
  • drevored divjih kostanjev na Cesti v Rožno dolino
  • drevored javorjev in rdečelistnih hrastov ob Slovenčevi ulici (na odseku med obvoznico in Tolstojevo)
  • drevored pobešavih vrb na Trnovskem pristanu

drevo leta 2022
Drevo leta 2022 raste na zelenici pri Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino na Šlajmerjevi ulici 6.

 

V Ljubljani skozi vse leto skrbimo za mestno drevje, saj se zavedamo številnih pozitivnih učinkov, ki jih imajo za mesto in meščane. Ob prenovah cest in drugih javnih površin posebno pozornost namenjamo ohranjanju dreves in zasajanju novih. Letos smo med drugim že uspešno preselili prvih 17 mladih dreves, ki so rasla ob Linhartovi cesti, v Šmartinski park, kjer bodo imela dobre razmere za nadaljnjo rast. Selitev dreves si lahko ogledate tukaj. V prvi polovici letošnjega leta načrtujemo zasaditev kar 384 dreves na različnih lokacijah po mestu.

Skupaj poskrbimo za čisto, urejeno in zeleno Ljubljano!

V okviru akcije bomo tudi letos pripravili številne čistilne akcije okolja. Akcije organizirajo Četrtne skupnosti, Turistična društva, šole in vrtci ter drugi posamezniki in skupine, osrednjo čistilno akcijo sodelavk in sodelavcev Mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov, pa bomo izvedli v soboto, 23. marca 2024, ob 9. uri na več lokacijah po Ljubljani. V akcijo se bodo vključili tudi ljubljanski gasilci, ki bodo poskrbeli za čiščenje na območju potoka Dobrunjščica. Prostovoljna gasilska društva so že doslej sodelovala v akciji, letos pa je del organizacije njihovih aktivnosti prvič prevzela Gasilska zveza Ljubljana.
V javnem podjetju Voka Snaga bodo organizatorjem čistilnih akcij tudi letos zagotovili vreče in rokavice ter poskrbeli za odvoz zbranih odpadkov.
Termine čistilnih akcij, ki bodo potekale v okviru akcije Za lepšo Ljubljano, bomo sproti objavljali na naši spletni strani.

letak ZLL

Na Mestni občini Ljubljana smo se letos pridružili tudi akciji Ekologov brez meja Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov in se lotili čiščenja nepotrebnih datotek, programov, slik, aplikacij in ostalega, kar neuporabno stoji na naših računalnikih in telefonih, zaseda prostor, upočasnjuje naše naprave, poleg tega pa prispeva k ogromnim izpustom toplogrednih plinov.

Oživitev dvorišča na Zarnikovi ulici

Sodelavke in sodelavci Oddelka za varstvo okolja MOL, Oddelka za zaščito in reševanje MOL ter Javnega stanovanjskega sklada MOL bodo skupaj s okoliškimi stanovalci in ostalimi uporabniki stavbe na Zarnikovi 3 oživili, ozelenili in poživili dvorišče ob stavbi, saj želijo, da bi to postal prostor druženja in še ena zelena oaza sredi mesta. Predvidoma 3. aprila bodo očistili in pripravili dvorišče, 10. aprila bodo izdelovali večnamensko pohištvo in zasadili rastlinje, 17. aprila pa pripravljajo odprtje novo urejenega dvorišča.

Akcija Človek

V letošnji družbeno odgovorni kampanji Človek, čuvaj svoje mesto, se bomo osredotočili na problematiko manjših odpadkov (robčki, papirčki, drobna embalaža) na ulicah in zelenicah. Ti so v zadnjem času v porastu, zato bomo prek kampanje na družbenih omrežjih in v medijih ozaveščali o tej problematiki ter hkrati skušali vplivati na spremembo navad prebivalk in prebivalcev. Ključno sporočilo kampanje je: »Človek, čuvaj svoje mesto in prispevaj k njegovi čistosti na način, da ustvariš manj odpadkov, tiste nujne pa pravilno ločuješ, vestno odlagaš v primerne koše in zabojnike ter uporabljaš embalaže za večkratno uporabo. Preveč odvrženih odpadkov kljub stalni aktivnosti mestnih služb kazi naše lepo mesto in privablja različne živali, ki odpadke skupaj z vetrom raznašajo naokoli

Spodbujamo samooskrbo

vrtickarske delavnice

Pomlad je čas, ko po zimskem premoru znova oživijo ljubljanski vrtički. V Ljubljani imamo urejenih 9 območij za vrtičkarstvo, in sicer: Dravlje, Štepanjsko naselje, Ježica, Rakova jelša, Vojkova, Iga Grudna, Grba, Vižmarje - Brod in Muste, kjer številni meščani in meščanke na okolju prijazen način pridelujejo zelenjavo. Da bi bili pri tem čim bolj uspešni, na učnih vrtovih Grba in Vojkova organiziramo brezplačne vrtičkarske delavnice. Z letošnjo sezono delavnic bomo začeli v času akcije Za lepšo Ljubljano. O točnih terminih in vsebini delavnic vas bomo še obvestili.

Sončne elektrarne

V Mestni hiši smo oktobra 2023 skupaj s partnerji podpisali pogodbo za projekt Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana, v okviru katere nameščamo sončne elektrarne. Skupaj s podjetji RESALTA d.o.o., RES ERP d.o.o. in Energetika Ljubljana smo sklenili javno-zasebno partnerstvo, v okviru katerega na strehe osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih dom ter športnih in kulturnih objektov že nameščamo sončne elektrarne. Skupaj bomo namestili 51 elektrarn, katerih skupna kapaciteta bo skoraj 5 MWp, zagotovljena letna proizvodnja pa bo presegala 5.200 MWh.
Nameščanje elektrarn bo zaključeno do julija letos, trenutno pa med drugim poteka tudi nameščanje sončne elektrarne na streho Športnega centra Ilirija.

Odgovorno ravnanje z nevarnimi odpadki

V javnem podjetju Voka Snaga bodo v času akcije Za lepšo Ljubljano na različnih lokacijah v Ljubljani in okoliških občinah postavili premično zbiralnico za nevarne odpadke iz gospodinjstev, v kateri bodo zbirali motorna in jedilna olja, akumulatorje in baterije, čistilna sredstva, barve, lake in topila, zdravila in pesticide, poleg tega pa tudi manjšo odpadno električno in elektronsko opremo, kartuše/tonerje, monitorje in računalniške pripomočke, elektronske medije, male kuhinjske aparate, električna orodja, odslužene telefone, žarnice in plinske sijalke, električne igrače.

premicna zbiralnica odpadkov
Novo vozilo premične zbiralnice je odeto v barve kampanje, s katero naslavljamo zmanjševanje količine odpadkov.

Podrobnosti o lokacijah premične zbiralnice najdete tukaj.

Akcija čiščenja Ljubljanice

Akcijo Za lepšo Ljubljano bomo tradicionalno zaključili s čiščenjem Ljubljanice in pestrim kulturnim programom. Pri čiščenju Ljubljanice, ki bo v soboto, 20. aprila 2024, bodo sodelovali potapljači, člani Društva za podvodne aktivnosti Vivera in drugih društev Slovenske potapljaške zveze, ribiči, gasilci, čolnarji, reševalci in drugi, ki skrbijo za čisto podobo Ljubljane in Ljubljanice.

odpadki na Čevljarskem mostu
Zbrane odpadke bomo tudi letos zbrali na Čevljarskem mostu, kjer bodo na ogled in v opomin, da reka ni smetišče.

Hkrati pa bo na nabrežjih Ljubljanice potekal pester program.

 

Preberite tudi: