ponedeljek, 26. 10. 2020

Sofinanciramo različne programe in projekte

Objavili smo javne razpise Mestne občine Ljubljana za sofinanciranje projektov in programov z različnih področij za leto 2021.

Razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bomo sofinancirali v letu 2021 

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

 • uprizoritvene umetnosti
 • glasbene umetnosti
 • vizualne umetnosti
 • intermedijske umetnosti
 • kulturno-umetnostna vzgoja
 • knjiga in mesto
 • Ljubljana bere
 • mladike - prvi projekti

Projekte bomo podpirali v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

 • spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
 • podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL, in pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture,
 • spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture,
 • povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu,
 • povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
 • večanje dostopnosti knjig in branja.

Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo je 24. november 2020.

Razpis za sofinanciranje projektov za leto 2021 in programov za obdobje od 2021 do 2023 s področja mladinskega sektorja

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženju nepridobitnih organizacij ter sekundarnim preventivnim programom za otroke in mladostnike.

Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo je 24. november 2020.

Razpis za sofinanciranje programov in projektov v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Predmet razpisa so:

 • Mladinski raziskovalni projekti
 • Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
 • Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
 • Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
 • Mestne prireditve šol za otroke in učence
 • Organizator 34. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
 • Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju

Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo je 6. januar 2021.

Razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti za leto 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi varovalnih dejavnikov naproti dejavnikom tveganja in nezdravim oblikam vedenja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike, vzgojitelje in učitelje na območju MOL.

Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo je 6. januar 2021.

Razpis za sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja za leto 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana v letu 2021, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.

Sofinancirali bomo naslednje sklope projektov/aktivnosti:

 • Projekt ZUNAJ - Oživljanje zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev
 • Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama)
 • Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe

Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo je 30. november 2020.

Razpis za sofinanciranje programa dela društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in posavskega štehvanja v Ljubljani za leto 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

 • delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,
 • izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju in
 • izvedbe Posavskega štehvanja.

Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo pa je 30. november 2020. 

Preberite tudi: