petek, 2. 6. 2023

Srečanje o enakih možnostih žensk in moških

V sredo, 31. maja 2023, je v Mestni hiši potekalo srečanje koordinatoric in koordinatorjev za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih, na katerem so se koordinatorice seznanile z nalogami in aktivnostmi, ki jih lahko lokalna skupnost izvede za spodbujanje enakosti spolov v družbi.

Srečanja, ki ga je organiziralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se je udeležilo več kot 30 koordinatoric za enake možnosti žensk in moških.
Koordinatorica Mestne občine Ljubljana je prisotnim predstavila aktivnosti, ki so bile na podlagi akcijskih načrtov izvedene znotraj Mestne uprave, in pa aktivnosti, namenjene širši javnosti. V zadnjih letih je bilo izvedenih veliko ozaveščevalnih aktivnosti – razstave umetnic, umetnikov in otrok, ki so ustvarjali na različne vidike enakosti spolov (npr. usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, stereotipi, nasilje nad ženskami), TikTok kampanjo o zalezovanju, različni posveti. Marca smo v Mestni občini Ljubljana gostili mednarodno konferenco na temo seksizma, lani pa smo postavili prve semaforje z žensko silhueto.
Predstavnice drugih lokalnih skupnosti so delile in predstavile aktivnosti, ki jih na tem področju izvajajo v svojih lokalnih skupnostih. Predstavnice nevladnih organizacij pa so predstavile projekte, ki so se v preteklosti izkazali za uspešne in jih je mogoče izvesti v lokalnih skupnostih

Preberite tudi: