četrtek, 26. 11. 2020

Ste že kolesarili po novi kolesarski stezi s posebnim elementom?

V Ljubljani s številnimi projekti in ukrepi spodbujamo kolesarjenje. Aktualna novost v oblikovanju kolesarskih ureditev je novo urejena kolesarska steza s posebnim detajlom na odseku Dunajske ceste od Ruskega carja do krožišča na Ježici.

Rezultat naših prizadevanj je vse več kolesarjev. Povečanje števila kolesarjev nas zavezuje k urejanju novih kolesarskih površin in izboljšanju že obstoječih. Nove ureditve prinašajo tudi zanimive rešitve, ki so nekoliko drugačne od običajnih.

Poseben element za večjo varnost pešcev in kolesarjev

Mešane površine za pešce in kolesarje na tem odseku so od vozišča ločene s 50-centimetrskim pasom, ki tehnično predstavlja varovalni odmik. Novost v oblikovanju varovalnega odmika pa je, da je izveden kot dvignjena vzdolžna nesimetrična grbina. Na strani proti vozišču je grbina oblikovana kot ravna vertikalna stena, na strani proti kolesarskim površinam in mešanim površinam za kolesarje in pešce pa je oblikovana kot vertikalna krivina.

20200611 Dunajska nov element za kolesarje OGDP

Tako oblikovana grbina preprečuje nalet motornega vozila na kolesarske in peš površine na ravni vertikalni steni. Na strani vertikalne krivine je preprečeno približevanje kolesarja vozišču, oziroma v primeru, da bi kolesar zapeljal na klančino, bi ga zaukrivljena oblika preusmerila nazaj na površino za kolesarje in pešce.

Varovalni element preprečuje "rodeo efekt"

Varovalni element omogoča izvedbo površin za pešce in kolesarje v istem nivoju, kot je cesta, kar olajša izvoz z Dunajske ceste. Obenem tudi preprečuje t. i. »rodeo efekt«, kar zagotavlja udobnejšo vožnjo s kolesom preko uvozov in priključkov, ki potekajo čez kolesarsko stezo.

Element je izveden na območju prehoda s štiripasovne ceste na dvopasovno. Tu namreč navedene prednosti pridejo še posebej do izraza zaradi velikega števila priključkov. S tem, ko smo omogočili enostavnejše zavijanje z Dunajske ceste, pomagamo tudi pri zmanjševanju zastojev na Dunajski cesti.

20200611 Dunajska nov element za kolesarje OGDP 2

Uporabniki so zadovoljni

Pri iskanju optimalne rešitve smo se ob upoštevanju obstoječe zakonodaje oprli tudi na domačo in mednarodno dobro prakso. Večina uporabnikov je z rešitvijo zadovoljna, saj so s prenovo tega odseka Dunajske ceste površine za pešce kolesarje še bolj varne, prostorne in udobne.

Če smo, denimo, kolesarske žepe, ureditve po načelu skupnega prometnega prostora in »sharrow«-e, ki so bili nekoč »neznana« novost, dobro sprejeli, smo prepričani, da se bomo tudi opisane spremembe kmalu navadili in bomo po prenovljeni Dunajski cesti še rajši kolesarili.

Preberite tudi: