sreda, 24. 6. 2020

Strategija razvoja kulture v MOL 2020-2023

Na Mestni občini Ljubljana začenjamo z javno obravnavo osnutka Strategije razvoja kulture v MOL za obdobje 2020 - 2023, z usmeritvami do leta 2027. Javna obravnava bo potekala do 12. julija, v četrtek, 2. julija 2020, pa pripravljamo tudi javno tribuno na to temo.

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo izjemnega pomena kulture za kakovostno življenje meščank in meščanov. Umetnost v najširšem pomenu odpira pomembne življenjske teme in širi naša obzorja, zato nanjo ne gledamo kot na strošek ampak jo vidimo kot investicijo v našo skupno prihodnost. V proračunu MOL za letošnje leto za področje kulture namenjamo skoraj 30 milijonov evrov brez investicij.

Strategija razvoja kulture v MOL 2020 - 2023, z usmeritvami do leta 2027 je že četrti strateški dokument, s katerim določamo cilje, ukrepe in aktivnosti Mestne občine Ljubljana na področju kulture.
Pozitivni učinki dosedanjih treh zaporednih kulturnih strategij so vidni tako v številnih kulturnih dogodkih in umetniških presežkih kakor tudi v posodobljeni kulturni infrastrukturi. Vsi dosežki so rezultat prepoznanega pomena kulture kot ključnega dejavnika kakovosti življenja meščank in meščanov.
Z novim strateškim dokumentom želimo dodatno podpreti umetniško ustvarjalnost v mestu, okrepiti kakovost umetniške in kulturne ponudbe ter mednarodno prepoznavnost Ljubljane. Naša vizija je, da bo Ljubljana globalno mesto kulture, to je mesto, ki je mednarodno prepoznavno po svoji bogati kulturni dediščini, sodobni kulturni infrastrukturi, ki omogoča vrhunsko umetniško ustvarjanje, živahnemu kulturnemu utripu in odličnosti celotne kulturne ponudbe. Želimo biti mesto, ki omogoča in varuje svobodni umetniški izraz tako za slovensko/ljubljansko umetniško skupnost kot tudi za vse gostujoče umetnice in umetnike.

Nova kulturna strategija MOL prinaša vrsto vsebinskih novosti, s katerimi še dvigamo našo ambicioznost na tem področju. Izhajamo iz spoznanja, da je napredna samo tista kulturna politika, ki se je sposobna nenehno prilagajati in odgovarjati na izzive tako kulturnega in ustvarjalnega sektorja kot tudi celotne družbe.
Nova kulturna strategija MOL nastaja v kriznih razmerah, ko še vedno vlada negotovost glede oblike in načina izvajanja kulturnih dogodkov v letu 2020 in nemara celo tudi naprej. Prav tako še ni mogoče jasno odgovoriti na vprašanje, kakšne dolgoročne posledice bo imela epidemija na kulturo, ne samo v ljubljanskem in slovenskem, temveč tudi v evropskem in širšem prostoru. Kljub temu bomo ohranili našo osnovno usmeritev, da je pri nas vlaganje v kulturo investicija in ne strošek.
Zato osnutek dokumenta vsebuje tudi načrtovane mehanizme kulturne politike MOL za čas kriznih razmer.

Sodelujte v javni razpravi

Javna razprava o osnutku Strategije razvoja kulture v MOL 2020 - 2023, z usmeritvami do leta 2027, poteka do 12. julija 2020.

Za pripombe in predloge je na voljo obrazec, ki je priloga osnutku strategije. Do vsakega predloga se bomo opredelili.
Dodatne informacije dobite tudi na telefonski številki (01) 306 48 40.

Vabljeni tudi na javno tribuno o predlogu nove strategije, ki bo v četrtek, 2. julija 2020, ob 13. uri v notranjem atriju Mestnega muzeja Ljubljana na Gosposki ulici 15.

Preberite tudi: