petek, 9. 12. 2022

Svetovni dan človekovih pravic: dostojanstvo, svoboda in pravičnost za vse

10. december je svetovni dan človekovih pravic. To je dan, ko obeležujemo obletnico sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic, temeljnega dokumenta zaščite človekovih pravic.

10. decembra 1948 je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov v Parizu razglasila dokument, ki so ga pripravile predstavnice in predstavniki različnih pravnih in kulturnih okolij iz vseh delov sveta. Zapisali so ga kot skupni standard, ki naj bi ga dosegli za vse ljudi in vse narode sveta. Prvič v zgodovini so se strinjali o dokumentu, ki izpostavlja temeljne človekove pravice, ki jih moramo univerzalno zaščititi ne glede na raso, barvo kože, veroizpoved, spol, jezik, politično in drugo prepričanje, narodnost, družbeno pripadnost, lastništvo in drug status. Splošna deklaracija je postala temelj vedno močnejšega sistema zaščite človekovih pravic, ki danes obravnava tudi najranljivejše skupine, kot so osebe z različnimi hendikepi, avtohtona ljudstva, migrantke in migranti.

Delujte za človekove pravice. Vsak od nas šteje.

OZN bo letošnji svetovni dan človekovih pravic obeležil v okviru teme Dostojanstvo, svoboda in pravičnost za vse. S celoletno kampanjo bo začel priprave na 75. obletnico, ki jo bo Splošna deklaracija človekovih pravic obeleževala naslednje leto. OZN poudarja, da so v času, ko se svet sooča s številnimi izzivi, kot so pandemije, konflikti, naraščajoče neenakosti, moralno bankrotiran globalni finančni sistem, rasizem, podnebne spremembe, zapuščina, pomen in aktivizem Splošne deklaracije človekovih pravic pomembnejši kot kadarkoli. Zato poudarjamo »poziv« Splošne deklaracije človekovih pravic: Delujte za človekove pravice, za svoje in za človekove pravice drugih. Vsak od nas šteje.

Zavezani spoštovanju človekovih pravic

Nekdanja prva dama Združenih držav Amerike Eleanor Roosevelt, tudi ena od najvidnejših soustvarjalk besedila Splošne deklaracije človekovih pravic, je leta 1958 pomembno poudarila, da se človekove pravice začnejo v majhnih okoljih, blizu doma. Če tam ne pomenijo nič, potem je tako povsod.
Zavezanost enakosti med spoloma, aktivno delovanje za preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja nasploh, zavezanost pravicam LGBT skupnosti, podpora migrantkam in migrantom, skrb za potrebe oseb z različnimi oviranostmi so le nekatere od številnih zavez, ki jih na Mestni občini Ljubljana uresničujemo z lastnim delovanjem ter s podporo nevladnim organizacijam.

Svetovni dan človekovih pravic je zato vsakoletni opomnik, da je tovrstno delo še kako pomembno in vredno nadaljevanja.

Preberite tudi: