četrtek, 16. 9. 2021

Trajni ukrep ETM 2021: novi ohišji za samodejno merilno napravo

Eden od trajnih ukrepov letošnjega Evropskega tedna mobilnosti v Ljubljani je tudi namestitev dveh novih ohišij za samodejno merilno napravo za merjenje hitrosti vozil in nakup dveh merilnikov hitrosti za nadzor prometa, s čimer želimo še dodatno umiriti hitrosti na cesti in tako prispevati k večji varnosti v prometu.

Na Mestnem redarstvu MOL bodo z uporabo dveh novih ohišij, ki sta nameščeni na Kajuhovi ulici in na Poti Rdečega križa, začeli v četrtek, 16. septembra 2021.

Lokaciji merjenj sta označeni z znakom za obveščanje o izvajanju meritev hitrosti, ki označujejo bližino mesta, kjer so nameščene stacionarne samodejne merilne naprave za merjenje hitrosti.

Širitev sistema za večjo varnost na cestah

Širitev sistema stacionarnih samodejnih merilnih naprav je eden od trajnostnih ukrepov Mestne občine Ljubljana, s katerimi želimo zagotoviti večjo varnost v prometu. Tovrstni nadzor predvideva tudi Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022.
Merilne naprave nameščamo na prometno obremenjene lokacije, v bližino vzgojno-izobraževalnih ustanov ter na šolske poti.

Kje so ohišja za samodejne merilne naprave

Prva ohišja za samodejne merilne naprave smo leta 2017 postavili na Roški, Celovški, Dolenjski in Slovenski cesti, leto kasneje smo jih postavili še na Zadobrovški cesti, na Cesti Dolomitskega odreda in na Slovenčevi ulici. Leta 2019 smo sistem dopolnili z ohišjema na Opekarski in Samovi ulici, lani smo ju postavili še na Cesti v Mestni log in na Aljaževi ulici. Letos pa, kot že omenjeno, smo ohišji namestili še na Kajuhovi ulici in na Poti Rdečega križa. Ohišje je postavljeno tudi na Tržaški cesti, vendar tam meritev še ne izvajamo.

Opažamo, da je na cestah, kjer so postavljena ohišja za merilne naprave, manj prekoračitev hitrosti, oziroma se njihovo število zmanjšuje.

Skupaj skrbimo za prometno varnost

V Ljubljani izvajamo številne aktivnosti za zagotavljanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, posebno pozornost pa posvečamo ranljivim skupinam, kot so pešci, otroci, starejši in osebe z oviranostmi. Tako mestni redarji kot tudi člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL izvajajo številne preventivne aktivnosti, katerih cilj je zagotavljanje varnosti na naših cestah.

S tem sledimo tudi Viziji NIČ zavoda Varna pot, župan Zoran Janković pa je kot prvi župan v Sloveniji podpisal Zavezo z javno podporo aktivnostim omenjene vizije.

Preberite tudi: