četrtek, 19. 11. 2020

Urejamo za vas: obrezovanje in sečnja dreves na Kmečki poti in v Koseškem borštu

Na Kmečki poti ob Koseškem bajerju smo v četrtek, 19. novembra 2020, začeli z obrezovanjem vrb, hkrati pa predvidoma do srede, 25. novembra 2020, poteka tudi sečnja dreves na območju Koseškega boršta.

Obiskovalce prosimo, naj se izogibajo delovnemu območju in upoštevajo varnostna navodila izvajalcev del. Svetujemo vam, da ne nosite slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču, psi pa naj bodo na povodcih.

Voka Snaga secnja dreves Bajer KPTRSH
Foto: JP VOKA SNAGA, KPTRŠh

 

Sečnja v Koseškem borštu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Posekali bomo le oslabelo in poškodovano drevje, ki ga je potrebno posekati za pomladitev gozda in iz sanitarnih razlogov. Posek izvajamo v skladu z navodilih Zavoda za gozdove Slovenije in gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarske enote Ljubljana za obdobje 2015 – 2024 (Ur. l. RS št.106/15).

Za posek je označenih 49 dreves oziroma 58 m3 lesa. Sečnjo in spravilo lesa izvajamo tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej pazimo na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bomo uredili sečišče, sprehajalne poti pa povrnili v prvotno stanje.

 

Preberite tudi: