torek, 16. 6. 2020

Urejamo za vas: sečnja na Golovcu

Na območju Golovca, nad Spodnjim Rudnikom (nad Ulico bratov Martinec), bo od srede od petka, od 17. do 19. junija 2020, potekala sečnja dreves, ki jih je za posek označil Zavod za gozdove Slovenije.

Za posek je označenih 31 dreves (največ je rdečih borov), kar pomeni 13 m3 lesa. Drevesa so poškodovana zaradi posledic vetroloma in žledoloma oziroma oslabela zaradi bolezni in gliv. 

Po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, bo potrebno sečnjo in spravilo lesa opraviti tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti poti, če bodo le-te poškodovane zaradi sečnje in spravila.

Pazljivo v gozd

Obiskovalce gozda prosimo, naj se v času sečnje izogibajo delovnemu območju in upoštevajo varnostna navodila izvajalcev ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se boste podali na to območje, ne nosite slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.

Preberite tudi: