sreda, 19. 8. 2020

Urejamo za vas: sečnja ob PST

Od četrtka, 20. avgusta, do predvidoma ponedeljka, 31. avgusta 2020, bo ob Poti spominov in tovarištva na območju Golovca potekala sečnja dreves.

Sečnja bo potekala na parcelah, na katerih je več suhih in poškodovanih dreves, ki so lahko nevarna za obiskovalce gozda.

skica secnja
Z modro barvo je označeno območje poseka, z zelenimi puščicami pa pomembna križišča poti, kjer bo izvedena zapora gozdne vlake/poti. Na teh treh mestih bo potekalo tudi spravilo hlodovine. Ostale dostopne poti bodo označene z opozorilnim trakom.
Gibanje po PST bo večinoma neovirano, a bo zaradi nekaterih dreves potrebno tudi to pot za krajša časovna obdobja zapreti. V teh primerih bo obhod mogoč po cesti čez Golovec, ki poteka vzporedno s PST.

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnim območjem in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.

Preberite tudi: