petek, 29. 7. 2022

Urejamo za vas: Srčna pot na Rakovniku

Na Golovcu bomo na območju Srčne poti obnovili približno 120 metrov trase. Dela se bodo predvidoma začela v ponedeljek, 1. avgusta 2022, trajala pa bodo do 10 dni.

Po delu Srčne poti je speljana tudi tematska pot V gozd po zdravje, ki smo jo uredili v okviru evropskega projekta URBforDAN.

lokacija obnove
Skica območja, kjer bodo potekala dela

Previdno v gozd

Območje, kjer bodo potekala dela, bo ustrezno označeno. Obiskovalce prosimo, da upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del. Svetujemo jim, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavanje okolice, pse pa naj imajo na povodcu.

URBforDAN na Golovcu  

V okviru projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih smo uredili območje Golovca in Šmarne gore.
Na Golovcu smo uredili več vstopnih točk, postavili informativne, označevalne in usmerjevalne table, lesene klopi, mize in podesta za sproščanje. V ospredju je bila gozdna pedagogika, zato smo vzpostavili številne učne točke, ki prek QR-kod vodijo do dodatnih vsebin na podstrani projekta. Med najbolj zanimivimi točkami sta gozdni učilnici oziroma učna pripomočka – vitrina za predstavitev avtohtonih drevesnih vrst na Golovcu in gozdni planetarij. Namenjena sta izobraževanju tako otrok in mladine kot odraslih obiskovalcev.

vstopna točka Rakovnik

Med drugim smo uredili tudi novo tematsko pot, ki smo jo poimenovali V gozd po zdravje, ob kateri so na posameznih točkah predstavljene informacije, nasveti in vaje za boljše zdravje, zlasti za osebe v tretjem življenjskem obdobju, za katere je vsebine prispevala dr. Urša Vilhar, raziskovalka na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

informativna tabla

Preberite tudi: