četrtek, 18. 6. 2020

Urejamo za vas: topol v Jakopičevem sprehajališču

Predvidoma v petek, 19. junija 2020, bomo zaradi zagotavljanja varnosti mimoidočih odstranili črni topol ob Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju.

Topol je imel zaradi ujm v preteklosti že več odlomov debel, debelih vej in vrhov. Zaradi odlomov in zaradi sušenja enega od debel se je drevesu v zadnjih letih zmanjšal obseg krošnje vsaj za polovico.

foto

Drevo so arboristi podrobno pregledali in odločili, da bomo drevo zaradi zagotavljanja varnosti odstranili v celoti.

Pomen mestnih dreves za kakovost življenja

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Med drugim smo letos posadili drevesa na prenovljeni Trubarjevi ulici, Ulici talcev, na Letališki cesti in na novem parkirišču ob Tomačevski cesti. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih. Skupaj smo tako zasadili že 40.000 dreves.

Preberite tudi: