torek, 16. 2. 2021

Urejamo za vas: Vrba ob Koseškem bajerju

Predvidoma v torek, 16. februarja 2021, bomo odstranili večji del vrbe na vzhodnem obrežju Koseškega bajerja, saj predstavlja nevarnost za mimoidoče.

Arboristični pregled drevesa je pokazal, da je vrba zaradi številnih razkrojnih procesov statično tako oslabljena, da obstaja velika možnost odloma vrha.

foto
Foto: Andrej Verlič

Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja bomo odstranili zgornji del debla s krošnjo. Spodnji del debla do višine približno 2 m bomo ohranili na mestu samem, saj razkrajajoče deblo ne predstavlja nevarnosti za obiskovalce, nudi pa življenjski prostor številnim organizmom, ki sicer nimajo veliko primernega življenjskega okolja v urbanem prostoru.

foto
Foto: Andrej Verlič

Predvidoma v marcu bomo v neposredni bližini zasadili nadomestno drevo - belo vrbo (Salix alba), saj se zavedamo, da je skrb za biotsko pestrost tudi skrb za kakovost našega življenjskega okolja.

Skrbimo za drevesa v mestu

Za mestno drevje in parkovne gozdove strokovno skrbi posebna ekipa javnega podjetja VOKA SNAGA, v kateri je tudi certificiran arborist. Pri vzdrževanju mestnega drevja si pomagajo z digitalnim katastrom mestnih dreves, vsako drevo na javnih površinah pa strokovnjaki JP VOKA SNAGA enkrat na leto vizualno pregledajo, ocenijo stanje in na temelju tega izdelajo načrt oskrbe zanj.
Če je le mogoče, še posebej varujemo tista drevesa, ki so že dosegla določeno starost in s tem tudi obseg. Drevesa so namreč v mestu dragocena, saj proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo in vlažijo zrak, naravno razrasla so lepa in z vsemi pozitivnimi vlogami povečujejo kakovost bivanja.

Preberite tudi: