petek, 30. 6. 2023

Urejamo za vas: gozdni rob med Halo Tivoli in sankališčem

V naslednjih dneh bomo na gozdnem robu med Halo Tivoli in sankališčem izvajali gozdarsko arboristična dela. Med drugim bomo odstranili poškodovana drevesa, ki jih je za posek odobril Zavod za gozdove Slovenije. Zavod RS za varstvo narave je s predvidenimi ukrepi prav tako seznanjen.

Skica obzagovanja in odstranjevanja drevja.
Skica obžagovanja in odstranjevanja drevja.

   

Dvignili bomo profil krošenj dreves in odstranili grmovno zarast, ki ovira prehod poti od Hale Tivoli do sankališča.

Odstranili bomo: 

  • nagnjena in poškodovana drevesa ter opravili rez vej v krošnjah dreves, ki segajo v objekt Hala Tivoli,
  • poškodovan hrast nasproti balinarske hišice,
  • javor za Halo Tivoli zaradi poškodb na deblu in nagnjenosti nad cesto, 
  • dva javora v gozdu za Halo Tivoli zaradi okužbe z javorovim rakom,
  • dve čez pot nagnjeni drevesi na poti pri Belleviju,
  • podrt gaber za balinarsko hišico v Tivoliju ob Jesenkovi poti,
  • suhe veje na drevesni naravni vrednoti Doba v Tivoliju ter
  • na tla podrli v krošnjah obviselo sušico nad Sankališčem. 

Nekatera veje in debla (predvsem okužene in tiste ob poteh) se bo odstranilo iz gozda, ostala lesna biomasa bo ostala v gozdu.

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.

Zavoda RS za varstvo narave je s predvidenimi ukrepi na drevesni naravni vrednosti seznanjen. Drevesa je za posek odobril Zavod za gozdove Slovenije.

Preberite tudi: