četrtek, 3. 9. 2020

V Ljubljani s podarjanjem knjig in novimi projekti spodbujamo branje

V Ljubljani smo se leta 2015 pridružila Unescovi mreži kreativnih mest; kot mesto literature smo se zavezali, da bomo spodbujali inovativne pristope k spodbujanju branja in ohranjanju pomena knjige kot nosilke razvoja človeštva.

Projekt Ljubljana bere - podarjamo knjige

Ob začetku letošnjega šolskega leta bomo prvošolce obdarili s knjigo avtorice Svetlane Makarovič in ilustratorke Maje Kastelic Korenčkov palček, četrtošolce pa s knjigo Koko Dajsa v mestu avtorice Maše Ogrizek in ilustratorja Mihe Hančiča. Za knjigo Korenčkov palček v pisarni Ljubljane – Unescovega mesta literature pripravljamo tudi pedagoško gradivo, ki ga bomo objavili na naši spletni strani in ga posredovali šolam do 15. septembra 2020. 

Ljubljana bere je projekt, s katerim na Mestni občini Ljubljana od leta 2008 spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig podpiramo in promoviramo vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavljamo dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V tem času smo s 15 vrhunskimi izvirnimi slovenskimi slikanicami obdarili že več kot 100.000 otrok.

Pilotni projekt e-knjige v osnovnih šolah

Digitalna kompetenca ali vitalna veščina 21. stoletja je ključnega pomena za izobraževanje, delo in aktivno participacijo v družbi. V šolstvu so digitalne veščine enako pomembne kot veščine branja in pisanja, kar se je ob epidemioloških ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa in posledičnih zaprtjem šol v obdobju med marcem in majem 2020 pokazalo še toliko izraziteje.

Ne glede na nepričakovano zaprtje šol smo na MOL že predhodno pristopili k oblikovanju pilotnega projekta uporabe e-knjig v osnovnih šolah, z zasledovanjem cilja večje dostopnosti literarnih del oziroma odgovoriti na potrebo po dostopu do večjega števila izbranih naslovov knjig sočasno. Z zagotavljanjem večje dostopnosti knjig v elektronski obliki nagovarjamo tudi učence z začasno ali trajno omejeno gibljivostjo. E-knjige imajo zaradi možnosti prilagajanja lahko tudi morebitne pozitivne učinke za učence z različnimi motnjami branja.

Zainteresiranim šolam smo omogočili brezplačni dostop do spletnega distribucijskega portala za e-knjige Biblos, prav tako smo zagotovili elektronske bralnike. Pri pilotnem projektu in opisanih aktivnostih je z začetkom šolskega leta 2020/2021 aktivno vključenih osem šol: OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Dragomelj, OŠ Martina Krpana, OŠ Savsko naselje, OŠ Vide Pregarc, OŠ Zadobrova, OŠ Zalog in OŠ Nove Jarše.

Nadaljujemo s projektom Prvi šolski zvezek

Tudi v letošnjem šolskem letu v Mestnai občini Ljubljana sodelujemo z Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in izbranimi ljubljanskimi osnovnimi šolami pri projektu Moj prvi zvezek.

Moj prvi zvezek je večpredmetni zvezek, namenjen učencem in učiteljem 1. razreda osnovnih šol, ki s svojo zasnovo prvošolcem omogoča lažjo skrb za zvezek in enostavnejši pregled nad vsebino. Namenjen je uporabi pri pouku ali v podaljšanem bivanju predvsem v prvem šolskem polletju in od učiteljev ne zahteva prilagoditve učnega programa. Poleg črtastih, karo in brezčrtnih listov prvošolcem nudi zanimive naloge, pravljico, nalepke in pripomočke za lažje učenje zapisa črk in številk. Izjemna prednost tega zvezka je, da z vključitvijo gradiva treh predmetov razbremeni težo šolskih torb.

Zvezek so razvili in oblikovali na Naravoslovnotehniški fakulteti v avtorstvu Raše Urbas, Urške Stankovič Elesini in Nataše Qualizza s strokovno podporo pedagoških delavcev iz ljubljanskih osnovnih šol Tanje Hrkač, Andreje Avsec in Helene Predalič. Do zdaj so zvezek že preizkusili prvošolci petih ljubljanskih osnovnih šol v šolskem letu 2018/2019, v šolskem letu 2019/2020 v 13 šolah, v šolskem letu 2020/2021 pa se je na projekt prijavilo 9 šol s 26 razredi prvošolcev. Mestna občina Ljubljana bo sodelujočim šolam zagotovila 670 zvezkov za učence prvih razredov in njihove učitelje. 

Mestna knjižnica Ljubljana priporoča

V Mestni knjižnici Ljubljana so pripravili knjižna priporočila za lažji in prijetnejši vstop v novo šolsko leto.

 

 1. Jeanne Shay Schumm: Šola brez frke. Triki za uspešno učenje v šoli. Založba Rokus Klett, 2001.
  Gre za preprost in uporaben priročnik, namenjen gimnazijcem in srednješolcem, ki vsebuje nasvete za učinkovito razporejanje časa, hitro in natančno branje, učinkovito nastopanje ter pripravo zapiskov za dobro učenje. 

 2. Ana Gavalda: 35 kil upanja. Mladinska knjiga, 2019
  Zgodba govori o fantu, ki sovraži šolo in je v njej zelo nesrečen. Na srečo ima fant dedka, ki mu pomaga priti do spoznanja, česa si v življenju v resnici želi. Knjiga je namenjena osnovnošolcem.

 3. Jesper Jull: Šolski infarkt. Kaj lahko storimo, da bo šlo otrokom, staršem in učiteljem bolje. Mohorjeva družba, 2014.
  Znani danski družinski terapevt se v knjigi loteva resnice o današnji šoli, v kateri so šolski sistemi preobsežni in pri otrocih sprožajo stres in odpor do šole. Učenci se morajo v šolski sistem vključiti kot enakopravni sogovorniki, saj bi s tem ponovno obudili zaupanje otrok v šolo in odrasle. 

 4. Desa Muck. Blazno resno o šoli. Mladinska knjiga, 2008
  Blazno resno je serija mladinskih knjig, ki govorijo o stvareh, ki tarejo mlade, ena od njih je tudi šola. Desa Muck v njej na humoren način skozi različne zgodbe predlaga rešitve, kako preživeti v šoli.

 5. Viljem Ščuka: Šolar na poti do sebe. Oblikovanje osebnosti. Založba Didakta, 2007
  Priročnik zdravnika Viljema Ščuke je namenjen tako staršem kot učiteljem, v njem pa poglobljeno razloži odnose med šolarji, starši in učitelji, ter omogoči bolje razumevanje različnih doživljanj pri razvoju osebnosti mladostnikov. Velik del priročnika je namenjen motivaciji za učenje, učnim težavam ter praktičnim napotkom za uspešni zaključek šolanja.

Preberite tudi: