petek, 9. 9. 2022

V šolah spodbujamo športno aktivnost

V Ljubljani se zavedamo pomena redne telesne aktivnosti v vseh obdobjih življenja, še posebej pa pri otrocih, zato spodbujamo in sofinanciramo brezplačne programe športa v ljubljanskih osnovnih šolah.

Naučimo se plavati

Gre za edinstven in kvaliteten večstopenjski program učenja plavanja MOL v izvedbi Javnega zavoda Šport Ljubljana, ki ga odlikujejo dolgoletne izkušnje, svojevrsten didaktični pristop, edinstvena programska zasnova v Sloveniji, organizacijska dovršenost in visoka uspešnost. Ker je znanje plavanja življenjskega pomena, smo se lotili sistematičnega odpravljanja plavalnega neznanja, s tem pa uresničujemo javni interes po zagotavljanju pogojev vsem otrokom. Učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v programu učenja plavanja, ki obsega prilagajanje na vodo v 1. razredu, učenje plavanja v 3. razredu, preverjanje znanja plavanja v 6. razredu in učenje plavanja za neplavalce v 7. razredu. V program je vključenih preko 9.000 otrok iz vseh ljubljanskih osnovnih šol.

Šport je igra in Šolski športni krožki

V programu Šport je igra učenci v prvem in drugem triletju osnovne šole spoznavajo več športov in na koncu opravijo naloge programa za Zlati sonček in Krpan. V programu Šolski športni krožki se učenci tretjega triletja osnovne šole v različnih športnih panogah celo leto pripravljajo za udeležbo na šolskih športnih tekmovanjih, kjer lahko preizkusijo tudi druge nove športe. Oba programa izvajamo v osnovnih šolah pod strokovnim vodstvom športnih pedagogov. Program Šport je igra izvaja 29 šol v 171 vadbenih skupinah, v katere je vključenih preko 3.000 osnovnošolskih otrok prvega in drugega triletja, program Šolski športni krožki pa izvaja 23 šol v 68 vadbenih skupinah, ki vključujejo preko 1.200 osnovnošolcev tretjega triletja.
Koncept športnih programov MOL v osnovnih šolah, ki osrednjo pozornost namenja kakovostnemu gibanju učencev v času po pouku, in sledi načelom dostopnosti, raznolikosti in odmiku od tekmovalnih športov, smo pripravili v sodelovanju z ravnatelji in športnimi pedagogi. Vodeno gibanje v ustrezno velikih vadbenih skupinah zagotavlja varnost otrok v času po pouku, predvsem pa šoli in otrokom omogoča prostor za več nestrukturiranega prostega časa in aktivne igre.

Gremo na kolo

Program izvajamo v okviru animacijskih dejavnosti gorskega kolesarstva na kolesarskem poligonu in cestnega kolesarstva na osnovnih šolah, s katerimi povečujemo spretnosti učencev na kolesu in jim na ta način omogočimo čim bolj varno kolesarjenje, krepitev zdravega načina življenja in uresničevanje trajnostne prometne strategije. S programom Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva na kolesarskem poligonu v izvedbi Kolesarskega društva Rajd učencem 4. razredov ljubljanskih osnovnih šol zagotovimo strokovno voden prvi stik s kolesarstvom in pridobitev osnovnih kolesarskih spretnosti. Na poligonih kot so ljubljanski Koloparki se učenci učijo kolesarskih veščin, ki jih kasneje še nadgrajujejo. Ta osvojena znanja so neprecenljiva ob vključevanju učencev v cestni promet ali med vožnjo po terenu z gorskim kolesom. Program je namenjen predvsem razvoju osnovnih tehnik in spretnosti na kolesu. Prek programa Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na osnovnih šolah v izvedbi Kolesarskega društva Rog učenci 5. razredov ljubljanskih osnovnih šol nadgrajujejo kolesarsko znanje ter se učijo varne in spretne vožnje. Osnovnošolcem želimo poleg osnovnega teoretičnega in praktičnega znanja o cestno prometnih predpisih dodatno ponuditi še teoretične vsebine o kolesarstvu, kot so tekmovalne discipline kolesarstva, vzdrževanje koles, prave prestave, itd. ter pridobitev dodatnih kolesarskih veščin z vsebinami in na poligonih in z raznimi igrami. V oba programa se skupno vključi preko 2.300 učencev.

Gremo na golf

Golf je odlična priložnost za več gibanja otrok v naravi, za razvoj njihovih motoričnih sposobnosti ter pridobivanje občutka za bonton oziroma kulturo obnašanja. V program se vključuje okrog 750 učencev.

Vse ljubljanske osnovne šole imajo možnost, da se prijavljajo na programe v okviru Letnega programa športa in tako ponudijo učencem brezplačne kakovostne športne programe v času po pouku, s čimer sledimo več ciljem: povečati gibalno sposobnost otrok, zmanjšati debelost in ponuditi učencem čim več brezplačnih dejavnosti.

Preberite tudi: