torek, 7. 6. 2022

Z različnimi ukrepi spodbujamo kolesarjenje

V Ljubljani nadaljujemo z urejanjem in izboljševanjem kolesarske infrastrukture. Na več cestah in ulicah smo uredili nove kolesarske površine, med drugim pa načrtujemo tudi odprtje prve pokrite kolesarnice.

Nove kolesarske površine na Barjanski cesti

kolesar na barjanski cesti

Na Barjanski cesti smo na odseku od križišča z Gradaško in Finžgarjevo ulico do križišča s Slovensko cesto uredili manjkajoče kolesarske površine, ki jih doslej zaradi pomanjkanja prostora ni bilo. Z rekonstrukcijo tega odseka smo zagotovili več prostora in vzpostavili bolj kakovostne površine za kolesarje, ločene od pešcev.
Ob tem smo preplastili tudi vozišče in uredili nove zelene površine z grmovnicami, drevesi ter javno razsvetljavo. Tako smo zagotovili zvezno vodenje kolesarjev po Barjanski cesti.

Dela so izvajali KPL d.o.o., Javna razsvetljava d.d. ter javni podjetji Voka Snaga d.o.o. in Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.

Širimo območje za pešce

Območje za pešce v mestnem središču, ki je namenjeno tudi kolesarjem, danes obsega že okoli 17 ha, načrtujemo pa še nadaljnjo širitev. V območje za pešce bomo spremenili še del Petkovškovega nabrežja od Resljeve ceste do Rozmanove ulice. Dela se bodo predvidoma začela sredi junija, prenovljeni del bo sledil videzu že obnovljenega dela med Prešernovim trgom in Resljevo cesto, po končani prenovi pa bo tudi površina med prenovljenim Centrom Rog in Ljubljanico zaživela kot kakovostno urejen javni prostor, namenjen predvsem pešcem in kolesarjem.

Nova kolesarska stojala

V Ljubljani je trenutno na stojalih, postavljenih na javnih površinah, mogoče prikleniti približno 10.000 koles.

kolesarska stojala

Stojala smo nazadnje postavili na Dunajski cesti (pri Gospodarskem razstavišču in pri Astri), pri Vrtcu Trnovo, na Eipprovi ulici ter pri otroškem igrišču v Kašlju, z njihovo postavitvijo pa bomo še nadaljevali. V letih 2021 in 2022 smo postavili skoraj 300 novih stojal.

Prva pokrita kolesarnica

V sredini junija načrtujemo odprtje prve pokrite varovane kolesarnice, ki jo urejamo v Garažni hiši Kongresni trg. V njej bo prostora za okoli 100 koles, na izbranih lokacijah pa bomo postavili še štiri manjše premične varovane kolesarnice.

Izboljšujemo kolesarsko prometno signalizacijo

kolesarski pas na cestišču

V teku je več izboljšav prometne signalizacije za kolesarje. Na različnih območjih zarisujemo nove površine za kolesarje ter obnavljamo talne označbe na kolesarskih površinah.

Nove kolesarske površine smo med drugim uredili na:

 • Njegoševi cesti
 • območju Komenskega ulice, Ilirske in Resljeve ceste
 • Gerbičevi ulici
 • Cesti na Brdo (tudi krožno križišče pri Lesnini)
 • Vojkovi cesti med Topniško in Linhartovo cesto
 • Cvetkovi ulici
 • Knezovem štradonu
 • območju parkirišča Tivoli
 • cesti na Bellevue
 • Trpinčevi ulici (odsek od mostu v Fužinah do parka Muste)
 • Ulici 7. septembra
 • Milčinskega ulici (vzporedno z ŽAK)

Kolesarske pasove smo razširili na:

 • Podmilščakovi in Slovenčevi ulici, kjer smo uredili tudi prehode za kolesarje
 • Vojkovi, Dimičevi, Posavskega ulici, Baragovi, Tolstojevi in Topniški cesti

Na številnih drugih območjih po Ljubljani smo obnovili označbe površin za kolesarje. Na izbranih enosmernih ulicah smo postavili dopolnilne table, ki omogočajo promet kolesarjev v nasprotno smer vožnje. Trenutno je v Ljubljani tako označenih že več kot 120 enosmernih ulic. Kjer je bilo potrebno, smo označili oziroma obnovili znake za tematske kolesarske poti (Obvodna, Gozdna, Plečnikova, POT).

Uvedli bomo še eno posebnost - na Poljanskem nasipu med Cukrarno in Materinskim mostom bomo označili prvo kolesarsko ulico, ki bo prednostno namenjena kolesarjem.

Nadaljujemo prenove cest

Ureditvam za kolesarje posebno pozornost namenjamo tudi v okviru prenov cest. Ta mesec smo začeli z obnovo Čufarjeve ulice med Miklošičevo in Resljevo cesto. Uredili bomo novo tlakovanje, zasadili zelenje, namestili klopi, fontano in pitnik. Prometni režim bomo spremenili tako, da bo motorni promet omogočen samo za intervencijska vozila in dostavo, več prostora pa bodo dobili pešci in kolesarji. V prihodnje bomo prenovili tudi del Čufarjeve ulice od Resljeve ceste od Kotnikove ulice.

Za letošnjo jesen načrtujemo prometno in komunalno ureditev Gregorčičeve ulice, nove površine pa bodo kolesarji dobili tudi na Podutiškem nadvozu in odseku Podutiške ceste do Ledarske ulice, katerega prenova bo predvidoma končana do julija.

prenova črnovaške ceste

Dela potekajo tudi na Črnovaški in Hruševski cesti, kjer bomo prav tako uredili nove, varne površine za kolesarjenje.

Spodbujamo medkrajevno kolesarjenje

Za spodbujanje kolesarjenja v Ljubljano iz sosednjih občin nadgrajujemo občinsko kolesarsko infrastrukturo in jo povezujemo z medkrajevnimi kolesarskimi potmi. V tem okviru bomo predvidoma do konca poletja vzpostavili tudi regionalno kolesarsko povezavo Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana.

V Ljubljani gostimo kolesarsko konferenco Velo-city

V Ljubljani bo od 14. do 17. junija 2022 potekala konferenca Velo-city 2022, največje svetovno srečanje na področju kolesarjenja, kolesarske infrastrukture, kolesarskih inovacij, varnosti koles ter družbenih in kulturnih sprememb, ki jih povzroča kolesarjenje na globalni ravni. Osrednje prizorišče konference bo Gospodarsko razstavišče, kjer se bo pod sloganom »Kolesari – spremembo ustvari« v 4 dneh zvrstilo 7 plenarnih srečanj in okoli 60 vzporednih sej. Konference se bodo udeležili vodilni strokovnjaki na področju trajnostne mobilnosti in načrtovanja kolesarskega mesta, med njimi prof. Jan Gehl, eden največjih svetovnih urbanistov, nekdanja evropska komisarka Violeta Bulc, nekdanji član Evropske komisije Karl Falkenberg in Jean-François Decaux, eden od glavnih izvršnih direktorjev skupine JCDecaux, v katero sodi tudi sistem Bicikelj. Skupaj pričakujemo kar 1.300 do 1.500 udeležencev.
Ob tem pripravljamo tudi pester spremljevalni program, v središču katerega bosta kolesarski festival Kolesari – spremembo ustvari, ki bo v sredo, 15. junija, potekal na Kongresnem trgu, ter množična kolesarska parada, katere start bo ob 19. uri pred Gospodarskim razstaviščem. Več o tem najdete tukaj.

Preberite tudi: