sreda, 7. 4. 2021

Z vrečko na sprehod

Učenci 4.b razreda OŠ Karla Destovnika Kajuha nam predstavljajo razredni eko projekt Z vrečko na sprehod, s katerim se pridružujejo tudi tradicionalni spomladanski okoljski akciji Za lepšo Ljubljano.

Učenci so se pod vodstvom učiteljice Bernarde Menegalija pogovarjali o tem, da v času epidemije opažajo čedalje več smeti ob cestah, parkih, pa tudi na Golovcu. Imeli so veliko pobud, kako bi lahko pripomogli k izboljšanju situacije in skupaj so prišli na idejo, da ljudi povabijo z vrečko na sprehod, da bi med sprehodom pobirali smeti in tako naredili nekaj dobrega za naravo.
Učiteljica je učencem želela pokazati, da nič ni nemogoče, da so tudi otroci lahko pobudniki sprememb. Seveda, če je želja dovolj velika in so se za to pripravljeni potruditi. Skupaj so zasnovali eko projekt Z vrečko na sprehod. Izdelovali so plakate, pisali pesmi, razmišljali o sloganih in o tem, kako bi prepričali ljudi, da se jim pridružijo. Vse skupaj so prestavili tudi v kratkem videu.

V naravi ne puščajmo sledi

Tudi na Mestni občini Ljubljana smo opazili, da so nekateri posamezniki v času epidemije postali brezbrižni glede ravnanja z odpadki, predvsem z uporabljeno embalažo hrane za »s seboj«, ki jo puščajo vsepovsod in pozabljajo, da sodi samo v koše ali zabojnike za odpadke, zato smo letos v ospredje akcije Za lepšo Ljubljano postavili  prav to tematiko. Ohranimo spoštljiv odnos do okolja in z odgovornim ravnanjem poskrbimo, da bo naš planet čistejši.

Porast odpadkov na zelenih površinah

Epidemija COVID-19 je spremenila naše navade tudi pri odnosu do okolja. Zaradi zaprtih lokalov, velikega porasta embalaže 'za s seboj' in druženja na zelenih površinah, opažamo, da so koši za odpadke na javnih površinah, v parkih in na otroških igriščih hitreje polni ter da odpadki ponekod ležijo na tleh ali ob klopeh.

Akcija Za lepšo Ljubljano je priložnost, da poudarimo, da odpadki sodijo v ulične koške ali podzemne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, glede večjih kosov embalaže (škatle od pic in druge hrane, steklenice, pločevinke, plastenke ipd.) pa meščanke in meščane prosimo, da jih odnesejo s seboj in jih odložijo v domače zabojnike ali zabojnike na ekootokih.

Da so javne površine res močno obremenjene z odpadki, kaže tudi podatek, da smo lani samo pri čiščenju zelenih javnih površin zbrali skoraj 50 ton več odpadkov kot leta 2019.

foto
Človek, ali se ti zdi to v redu? Zasmetene zelenice v parku Tivoli.  

foto

Pozivamo vse, da tudi v teh časih ohranimo spoštljiv odnos do okolja in soljudi. Smetenje in odlaganje odpadkov tja, kamor ne sodijo, negativno vpliva na naše okolje in na zdravje ljudi, ogroža živali ter dodatno obremenjuje komunalne delavce.

Odpadki sodijo v zabojnike in ulične koške – če so ti že polni ali pa če imate večje kose embalaže, prosimo, da odpadke odnesete s seboj.

Preberite tudi: