torek, 16. 7. 2019

Urejamo za vas: pot ob Gozdarskem inštitutu na Rožnik

Dolgoletna uporaba priljubljene bližnjice ob Gozdarskem inštitutu, ki vodi iz Rožne doline skozi gozd na Rožnik, je pustila vidne posledice na gozdnih tleh, zato smo začeli z njeno obnovo.

Na omenjeni poti so tla močno erodirana, zbita, vegetacija tam ne uspeva več, korenine dreves so izpostavljene in poškodovane. Na približno 400 metrih, kolikor znaša razdalja med Gozdarskim inštitutom Slovenije in križiščem pod cerkvijo Marijinega obiskanja, padavinska voda zaradi neurejenega odvodnjavanja odnaša tla in poglablja erozijske jarke, kar dolgoročno negativno vpliva na ekologijo gozda, njegovo doživljanje ter estetsko izkušnjo mnogih obiskovalcev. Zato bomo erodirane površine obnovili in uredili pešpot Pot ob Gozdarskem inštitutu Slovenije.

foto
Dela bomo opravili z minimalnimi posegi v prostor, pri tem pa uporabili ekološke in lokalne materiale.

foto
Delovišče smo označili z informativnimi tablami in talnimi oznakami.

 

Preberite tudi: