ponedeljek, 3. 1. 2022

Zbiramo pobude za podelitev najvišjih priznanj Ljubljane

Ob 9. maju, prazniku Ljubljane, bomo podelili najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana z nazivoma častna meščanka in častni meščan na čelu. Pobude za prejemnike nagrad in plaket MOL sprejemamo do konca januarja, za naziva častna meščanka in častni meščan pa do konca marca 2022.

Kdo naj prejme naziv častna meščanka in častni meščan?

Naziv častna meščanka oziroma častni meščan je najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana, ki ga prejmejo posamezniki, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj Mestne občine Ljubljana ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.
Kriterij za podelitev naziva so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v Mestni občini Ljubljana ali promocijo Mestne občine Ljubljana.

častna meščana dr. Peter Čeferin in dr. Spomenka Hribar
Lani sta naziva častna meščana in častni meščan prejela dr. Spomenka Hribar in dr. Peter Čeferin. 

Pobude za podelitev naziva častna meščanka in častni meščan zbira Komisija za priznanja skozi vse leto, za podelitev naziva v tekočem letu pa se upoštevajo pobude, prispele do 31. marca.
Celoten razpis ter obrazce najdete tukaj

Zbiramo pobude za nagrade in plakete Mestne občine Ljubljana

Nagrado glavnega mesta Ljubljana lahko prejmejo posamezniki ali skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
Kriteriji za podelitev so:

  • pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij
  • prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti Mestne občine Ljubljana ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini

Plaketo glavnega mesta Ljubljana pa lahko prejmejo:

  • posamezniki, skupine in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju MOL
  • posamezniki, skupine in pravne osebe za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med MOL in drugimi občinami
  • posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum
  • prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z MOL
  • posamezniki, skupine in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-umetniškem področju ter za trajnostni razvoj MOL
  • donatorji za humanitarno, znanstveno-raziskovalno, kulturno-umetniško področje in trajnostni razvoj MOL

Rok za oddajo pobud za prejemnike nagrad in plaket Mestne občine Ljubljana je ponedeljek, 31. januar 2021.
Celoten razpis ter obrazci so objavljeni tukaj. Za dodatne informacije o razpisu lahko pokličete na številko 01 306 11 40.

 

Preberite tudi: