sreda, 1. 7. 2020

Zdaj je čas za odstranitev zdravju škodljive ambrozije

Ambrozija ali pelinolistna žvrklja je invazivna tujerodna rastlina, ki izvira iz Severne Amerike in ima velik vpliv na zdravje ljudi, saj je njen pelod glavni krivec za jesenski seneni nahod.

Ambrozijo so v prejšnjem stoletju v Evropo nehote zanesli kot plevelno primes žitu in oljnicam. V zadnjih dvajsetih letih se je tudi v Sloveniji močno razširila.
Najpogosteje raste ob medkrajevnih cestah v strnjenem pasu tik ob asfaltu, med koruzo, sončnicami, bučami, v urbanem okolja pa na območju opuščenih gradbišč, ob železnici, ob vodotokih, pa tudi po zelenicah in vrtovih. Vpliv teh rastlin na zdravje ljudi pa ni omejen zgolj na območja, zapleveljena s to rastlino. Ker rastlina proizvaja zelo velike količine lahkega cvetnega prahu, ki ga raznaša veter, lahko ambrozija povzroča alergije tudi več kot 100 km od svojega rastišča.

Nadaljujemo z odstranjevanjem ambrozije

V Mestni občini Ljubljana smo ob popisu leta 2012 zabeležili 1414 populacij ambrozije, od tega 290 na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Do leta 2019 je število zemljišč, ki jih redno pregledujemo naraslo na 349, od tega je bila v letu 2019 ambrozija prisotna in odstranjena z 148 lokacij. Tudi letos bomo nadaljevali s pregledom in odstranjevanjem. JP Voka Snaga bo dela začelo izvajati v začetku meseca julija.

Kako odstraniti ambrozijo

Ustrezne metode odstranjevanja škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia so:

  • puljenje,
  • košnja/rezanje. Če so rastline že zacvetele, jih ne kosite, ker boste s tem še bolj razširili pelod ali semena.
  • mulčenje,
  • brananje in okopavanje,
  • oranje,
  • kemično zatiranje s herbicidi. Herbicide lahko uporabljajo le osebe z vsemi potrebnimi potrdili in dovoljenji na način, ki ne škodi ljudem in okolju!

Necvetoče rastline se lahko odloži na kompost ali v zabojnike za organske odpadke. Že cvetoče rastline je treba uničiti tako, da preprečimo nastanek semena oziroma njegove kalitve – oddati v sežig.

Zaščitite se

Pri odstranjevanju je za zaščito pred draženjem kože treba uporabiti rokavice in oblačila, ki pokrijejo celotno telo – če odstranjevanje poteka med sezono cvetenja, je treba uporabiti tudi masko in očala za zaščito pred cvetnim prahom. Cvetoče rastline je bolje odstranjevati popoldne, saj se cvetni prah v glavnem sprošča zjutraj.

Prijave rastišč ambrozije, kjer imetniki zemljišča niso ukrepali, naslovite na:

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Območni urad Ljubljana
Dunajska 22
Tel.: 01/234-45-50
E-pošta: OU-Ljubljana.UVHVVR@gov.si

Prijave o sumu navzočnosti ambrozije in neizvajanju ukrepov obravnavajo fitosanitarni inšpektorji. Inšpektor imetnika zemljišča glede na ugotovitve ob pregledu seznani s predpisanimi fitosanitarnimi ukrepi in določi rok za njihovo izvedbo. Če imetnik zemljišča ne izvede z odločbo odrejenih ukrepov, se zoper njega uvede prekrškovni postopek. V skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru se za neodstranjevanje ambrozije lahko izreče denarna kazen.

Družbeno odgovorna kampanja Rokavice gor!

V letu 2015 smo začeli z družbeno odgovorna kampanjo Rokavice gor!, katere glavni namen je ozaveščanje in izobraževanje prebivalcev o škodljivosti invazivnih tujerodnih rastlin. (P)ostanite aktivni in nam pomagajte ohranjati biodiverziteto.

Preberite tudi: