torek, 22. 9. 2020

Zeleni zaklad Ljubljane - Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Sredi Ljubljane se razprostira čudovit zelen zaklad – Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki nam nudi številne možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa v stiku in ob spoštovanju narave.

Sprehodimo se skozi park

 

V kratkem filmu vam skozi oči obiskovalca predstavljamo raznotere možnosti obiska in doživljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, katerega prostor že več kot dvesto let nudi možnost kakovostnega preživljanja prostega časa.
V treh minutah vas popeljemo iz Tivolija, preko Rožnika do Koseškega bajerja, delov najbolj obiskanega zavarovanega območja narave v Sloveniji, ki prestolnici daje edinstven, zeleni pečat.

V naravi – sredi mesta

Krajinski park se razprostira na 459 hektarjih severozahodnega dela Ljubljane in obsega mestni park Tivoli, gozdove Rožnika, Šišenskega hriba in drugih vrhov do Koseškega boršta in Poti spominov in tovarištva. Meščankam in meščanom ter obiskovalcem Ljubljane nudi pravi stik z naravo in zelena pljuča mesta, pa tudi domače igrišče ali športni poligon. Vsekakor je Krajinski park prostor sprostitve, navdiha in kulture.


foto
Foto: Artinfoto

V parku najdemo štiri ožja naravovarstveno zavarovana območja, več kot 30 enot kulturne dediščine državnega in lokalnega pomena, 15 naravnih vrednot in več kot 2.800 vrst živih organizmov.

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je bil z Odlokom o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost ustanovljen že leta 1984. Njegov osnovni cilj je ohranitev številnih naravnih vrednot, velike biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti in naravnih procesov.
Konec leta 2016 je upravljanje parka prevzelo javno podjetje Voka Snaga, Služba Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki v opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Preživljanje prostega časa v Krajinskem parku

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ponuja številne sprehajalne poti. Če si želite odprtega prostora, opazovanja cvetlic in mogočnih dreves, se lahko sprehodite po urejenih poteh v mestnem parku Tivoli. Za tiste željne stika z gozdom Krajinski park ponuja več kot 15 kilometrov urejenih poti. Med njimi tudi zanimivo Jesenkovo pot, kjer lahko spoznamo 30 drevesnih in grmovnih vrst. Te gozdne poti nas pripeljejo na Drenikov vrh, Šišenski hrib, na Rožnik ali v Mostec, lahko pa še naprej do Koseškega bajerja. Zahodni del parka obdaja Pot spominov in tovarištva, zeleni prstan Ljubljane in ena izmed najbolj priljubljenih rekreativnih površin v mestu.

Ko gremo v naravo, se skušajmo zavedati, da smo tu le na gostje. Za seboj pustimo kar najmanjše sledi, smeti odlagajmo v koše. Bodimo obzirni do drugih obiskovalcev in do narave – še posebej do živali. Zelo pomembno je, da jih ne vznemirjamo in ne hranimo, če se sprehajamo s psom, pa ga imejmo pod popolnim nadzorom.

Preberite tudi: