Javna dražba za oddajo javnih površin Mestne občine Ljubljana v najem za postavitev kioska za prodajo časopisa in ostale drobne galanterije

Zaključen: 2. 9. 2021

Datum objave: 13. 8. 2021
Čas javne dražbe: 2. 9. 2021 od 10.00 ure naprej na Mestni občini Ljubljana, Mestni upravi, Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana, v sejni sobi v kleti

Predmet javne dražbe je javna površina na območju ožjega mestnega središča za čas 5 let:
1. Območje Ljubljana Center: Metalka - plato Ajdovščina, parc.št. 2537, k.o. Ajdovščina;
2. Območje Ljubljana Center: Igriška - Gregorčičeva, parc.št. 24/3 in 26/34, k.o. Gradišče I;
3. Območje Ljubljana Center: Aškerčeva - pred šolsko polikliniko,parc.št. 293/1, k.o. Gradišče I;
4. Območje Ljubljana Bežigrad:    Mercator - Dunajska, parc.št. 122/27 in 81/3, k.o. Bežigrad;
5. Območje Ljubljana Moste-Polje: Zaloška – Proletarska*, parc.št.    983/8, k.o. Moste;
6. Območje Ljubljana Moste-Polje: Fužine - Brodarjev trg*, parc.št. 1629/1, k.o. Moste;
7. Območje Ljubljana Moste-Polje: Fužine - Preglov trg*, parc.št. 1797/1, k.o. Slape;
8. Območje Ljubljana Moste-Polje: Litijska – Bilečanska, parc.št. 416/51, k.o. Štepanja vas;
9. Območje Ljubljana Šiška: Aljaževa – Celovška, parc.št. 1446/1, k.o. Sp.Šiška;
10. Območje Ljubljana Šiška: Celovška 163 - nasproti Slovenija avto, parc.št. 557/3, k.o. Zg.Šiška;
11. Območje Ljubljana Šiška: Celovška 104 - nasproti kina Šiška, parc.št. 698/6 in 698/2, k.o. Zg. Šiška.

Razpisne datoteke