Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana 2010

Zaključen: 2. 4. 2010 , odpiranje prijav: 6. 4. 2010

Datum objave: 9. 10. 2009
Rok za prijavo: 2. 4. 2010
Odpiranje prijav: 6. 4. 2010

Javni razpis za Pomoči po uredbi za skupinske izjeme - naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, pomoč de minimis - naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmentijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Obrazci