Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2014

Zaključen: 2. 12. 2013

Datum objave: 25. 10. 2013
Rok za prijavo: 2. 12. 2013 Vloge za pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
Rok za prijavo: 11. 2. 2014 Vloge za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kme

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za programe razvoja podeželja na območju MOL.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

  • Besedilo razpisa
  • Razpisna dokumentacija
  • Merila za ocenjevanje
  • Vloge
  • Vzorci pogodb
  • Obrazec ovojnica

Obrazci

Razpisne datoteke