Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani

Zaključen: 21. 11. 2011

Datum objave: 28. 10. 2011
Rok za prijavo: 21. 11. 2011

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,
izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju in sicer: Posavsko štehvanje, Praznik jeseni v Zadvoru, Konjeniški dan v Zajčji dobravi,
izvedbe Ekopraznika v Ljubljani
izvedbe Jesenske tržnice na Barju.

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA IZVAJANJE PROGRAMA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA NA PODROČJU RAZVOJA PODEŽELJA V LETU 2012

NAVODILO VLAGATELJEM ZA PRIJAVO NA RAZPIS

RAZPISNI OBRAZCI – VLOGA

 • razpisni obrazec št. 1/D - VLOGA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA V LETU 2012
 • razpisni obrazec št. 2/D in priloga 2/D – IZJAVA O ŠTEVILU ČLANOV
 • razpisni obrazec št. 3/D – PODATKI O IZVAJANJU PROGRAMA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA
 • razpisni obrazec št. 4/D – ZBIRNIK FINANČNEGA OVREDNOTENJA PROGRAMA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA
 • razpisni obrazec št. 5/D – IZJAVA VLAGATELJA


VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU PROGRAMA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG ZA IZVAJANJE PROGRAMA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA
 

 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO STROKOVNIH VSEBIN NA PRIREDITVAH – POSAVSKO ŠTEHVANJE, PRAZNIK JESENI V ZADVORU, KONJENIŠKI DAN V ZAJČJI DOBRAVI, JESENSKE TRŽNICE NA BARJU IN EKOPRAZNIKA V LJUBLJANI V LETU 2012

NAVODILO VLAGATELJEM ZA PRIJAVO NA RAZPIS

RAZPISNI OBRAZCI – VLOGA

 • razpisni obrazec št. 1/P – VLOGA ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNIH VSEBIN PRIREDITVE NA PODEŽELJU – POSAVSKO ŠTEHVANJE, PRAZNIK JESENI V ZADVORU, KONJENIŠKI DAN V ZAJČJI DOBRAVI, JESENSKE TRŽNICE NA BARJU IN EKOPRAZNIKA V LJUBLJANI V LETU 2012
 • razpisni obrazec št. 2/P in priloga 2/P – IZJAVA O ŠTEVILU ČLANOV – ni sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani in Jesenske tržnice na Barju
 • razpisni obrazec št. 3/P – PODATKI O VSEBINI PRIREDITVE
 • razpisni obrazec št. 4/P – STROKOVNE VSEBINE PRIREDITVE
 • razpisni obrazec št. 5/P – SODELUJOČA DRUŠTVA TER DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE NA PRIREDITVI
 • razpisni obrazec št. 6/P – ZBIRNIK FINANČNEGA OVREDNOTENJA STROKOVNIH VSEBIN PRIREDITVE
 • razpisni obrazec št. 7/P – IZJAVA VLAGATELJA
 • razpisni obrazec št. 8/P – REFERENCE IZVAJALCA – ORGANIZACIJA PODOBNIH PRIREDITEV

VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU PRIREDITVE NA PODEŽELJU

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG ZA IZVEDBO STROKOVNIH VSEBIN PRIREDITVE – POSAVSKO ŠTEHVANJE, PRAZNIK JESENI V ZADVORU, KONJENIŠKI DAN V ZAJČJI DOBRAVI, JESENSKE TRŽNICE NA BARJU IN EKOPRAZNIKA V LJUBLJANI

 

Obrazci

Razpisne datoteke