Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinancirarnje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani

Zaključen: 12. 3. 2010 , odpiranje prijav: 17. 3. 2010

Datum objave: 9. 10. 2009
Rok za prijavo: 12. 3. 2010
Odpiranje prijav: 17. 3. 2010

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

  • delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja
  • izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju
  • izvedbe Ekopraznika v Ljubljani in
  • izvedbe Jesenske tržnice na Barju.

Obrazci