Javni razpis za sofinanciranje programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju v letu 2007

Zaključen: 7. 5. 2007 , odpiranje prijav: 7. 5. 2007

Datum objave: 6. 4. 2007
Rok za prijavo: 7. 5. 2007
Odpiranje prijav: 7. 5. 2007

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

ZA IZVAJANJE PROGRAMA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA
RAZPISNI OBRAZCI – VLOGA

  • razpisni obrazec št. 1/D - VLOGA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA V LETU 2007
  • razpisni obrazec št. 2/D in priloga 2/D - IZJAVA O ŠTEVILU ČLANOV
  • razpisni obrazec št. 3/D - PODATKI O IZVAJANJU PROGRAMA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA
  • razpisni obrazec št. 4/D - ZBIRNIK FINANČNEGA OVREDNOTENJA PROGRAMA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA
  • razpisni obrazec št. 5/D - IZJAVA VLAGATELJA

VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU PROGRAMA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG ZA IZVAJANJE PROGRAMA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA

 

IZVEDBO STROKOVNIH VSEBIN NA PRIREDITVAH
RAZPISNI OBRAZCI -VLOGA

  • razpisni obrazec 1/P – VLOGA ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA DELA PRIREDITEV NA PODEŽELJU V LETU 2007
  • razpisni obrazec št. 2/P in priloga 2/P - IZJAVA O ŠTEVILU ČLANOV
  • razpisni obrazec 3/P – PODATKI O VSEBINI PRIREDITVE • razpisni obrazec 4/P- STROKOVNI DEL PRIREDITVE - VSEBINE
  • razpisni obrazec 5/P - ZBIRNIK FINANČNEGA OVREDNOTENJA STROKOVNEGA DELA PRIREDITVE razpisni obrazec št. 6/P - IZJAVA VLAGATELJA

VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU STROKOVNEGA DELA PRIREDITVE

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG ZA IZVEDBO STROKOVNEGA DELA PRIREDITEV

Obrazci