Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini s parc. št. 468/1 k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID: 1430954)

  Zaključen: 15. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parc. št. 1707/255 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje (ID 6305593) in s parc. št. 1707/254 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje (ID 6305594).

  Zaključen: 11. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zaključen: 9. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parc. št. 1501/1 k.o. 1755 – Glince (ID: 1063925), s parc. št. 803/23 k.o. 1755 – Glince (ID: 6325858), s parc. št. 803/21 k.o. 1755 – Glince (ID: 6325857), s parc. št. 1444/3 k.o. 1755 – Glince (ID: 5346344), s parc. št. 1443/1 k.o. 1755 – Glince (ID: 4004464), s parc. št. 836/5 k.o. 1755 – Glince (ID: 3005234), s parc. št. 1443/3 k.o. 1755 – Glince (ID: 4004465), s parc. št. 1443/6 k.o. 1755 – Glince (ID: 3668014), s parc. št. 1443/2 k.o. 1755 – Glince (ID: 644381).

  Zaključen: 31. 1. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini s parc. št. 1485 k.o. 1771 - Zadobrova (ID 5168415).

  Zaključen: 7. 1. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini s parc. št. 842/4 k.o. 1765 – Šentvid nad Ljubljano (ID 4474886).

  Zaključen: 29. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parc. št. 2177/2 k.o. 1982 – Šujica (ID 3908895), s parc. št. 2166/10 k.o. 1982 – Šujica (ID 6366674), s parc. št. 323/19 k.o. 1982 – Šujica (ID 6034516), s parc. št. 323/24 k.o. 1982 – Šujica (ID 6034521), s parc. št. 323/21 k.o. 1982 – Šujica (ID 6034518), s parc. št. 2177/3 k.o. 1982 – Šujica (ID 1892378), s parc. št. 323/22 k.o. 1982 – Šujica (ID 6034519).

  Zaključen: 21. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parc. št. 1206/2 k.o. 1730-Moste (ID 512471), s parc. št. 1215/5 k.o. 1730-Moste (ID 4390587), s parc. št. 1215/8 k.o. 1730-Moste (ID 1870900), s parc. št. 1206/1 k.o. 1730-Moste (ID 5214673), s parc. št. 1215/18 k.o. 1730-Moste (ID 6468150), s parc. št. 1215/6 k.o. 1730-Moste (ID 2879524), s parc.št. 1215/16 k.o. 1730-Moste (ID 6312319).

  Zaključen: 21. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini s parc. št. 659/2 k.o. 1732 – Štepanja vas (ID 4842576).

  Zaključen: 16. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parc. št. 627/2 k.o. 1730 – Moste (ID 1494035), s parc. št. 626/4 k.o. 1730 – Moste (ID 748809), s parc. št. 627/1 k.o. 1730 – Moste (ID 3341236).

  Zaključen: 9. 12. 2016