Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Javna dražba za prodajo rabljenih avtobusov

  Predmet javne dražbe so rabljeni avtobusi.

  Zaključen: 3. 3. 2023 , odpiranje prijav: 7. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1729 1233/3.

  Zaključen: 10. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1695 350/1305.

  Zaključen: 10. 5. 2023

 • Javna dražba za oddajo javnih površin Mestne občine Ljubljana v najem za postavitev utic za peko in prodajo kostanja

  Predmet javne dražbe je javna površina za potrebe postavitve utic za peko in prodajo kostanja za obdobje od 30.09. 2023 do 31.01.2024:

  1. Prešernov trg (pri Tromostovju – Plečnikov kiosk) (tipska utica MOL št. 1);
  2. Cankarjevo nabrežje (pri brvi čez Ljubljanico) (tipska utica MOL št. 2);
  3. Breg – Novi trg (tipska utica MOL št. 3);
  4. Miklošičev park (vogal Tavčarjeve in Miklošičeve ceste) (tipska utica MOL št. 4)
  5. Šubičeva cesta (poleg križišča s Slovensko cesto) (tipska utica MOL št. 5);
  6. Park Tivoli (tipska utica MOL št. 6);

  Rok za plačilo varščine: 23. 9. 2023