" />

Drugi javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana v obdobju od 2023 do 2025 v Mestni občini Ljubljana

Zaključen: 5. 5. 2023

Datum objave: 14. 4. 2023
Rok za prijavo: 5. 5. 2023

Predmet razpisa je sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki so v programskem upravljanju nepridobitnih nevladnih organizacij.
S podporo programom mreže Mladinskih centrov Ljubljana se uresničuje prvi cilj Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 - 2025: "Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas (delež otrok in mladih, ki se vključujejo v programe za mlade v MOL, povečevati za najmanj 5 % letno)."

Razpisne datoteke