Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Zaključen: 15. 1. 2015 , odpiranje prijav: 19. 1. 2015

Datum objave: 5. 12. 2014
Rok za prijavo: 15. 1. 2015
Odpiranje prijav: 19. 1. 2015

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2015. Razpis se nanaša na sofinanciranje kulturnih projektov na naslednjih področjih:
A/uprizoritvene umetnosti,
B/glasbene umetnosti,
C/likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje),
D/intermedijske umetnosti,
E/kulturno-umetnostna vzgoja,
F/Ljubljana bere,
G/mladike - prvi projekti.

Razpisna dokumentacija obsega:

  • Besedilo razpisa
  • Prijavni obrazec za posamezno razpisno področje
  • Izjava predlagatelja (obvezna priloga) na področjih A/uprizoritvene umetnosti, B/glasbene umetnosti, C/likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje), D/ intermedijske umetnosti in E/kulturno-umetnostna vzgoja
  • Izjava predlagatelja (obvezna priloga) na področju F/Ljubljana bere
  • Izjava predlagatelja (obvezna priloga) na področju G/mladike – prvi projekti
  • Vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta na področjih A, B, C, D, E in G
  • Vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta na področju F

Obrazci