Javni razpis za sofinanciranje kulturno-raziskovalnih projektov ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja

Zaključen: 18. 4. 2008 , odpiranje prijav: 18. 4. 2008

Datum objave: 28. 3. 2008
Rok za prijavo: 18. 4. 2008
Odpiranje prijav: 18. 4. 2008

Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala kulturno-raziskovalne projekte ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja za predšolske otroke, ki so vključeni v vrtce, osnovnošolce, srednješolce in njihove vzgojitelje in učitelje. S tem želimo obeležiti 500-letnico rojstva Primoža Trubarja.

Razpisna dokumentacija:

  • Javni razpis
  • Obrazec merila za ocenjevanje vlog
  • Obrazec prijava kulturno-raziskovalnih projektov
  • Obrazec izjava vlagatelja projekta
  • Obrazec navodila za pripravo poročila projekta  
  • Pogodba o sofinanciranju 
  • Zahtevek za izplačilo

 

Obrazci