Javno povabilo mladim za vključitev v projekt Kul služba!

Zaključen: 25. 4. 2016

Datum objave: 11. 4. 2016
Rok za prijavo: 25. 4. 2016

Urad za mladino Mestne uprave Mestne občine Ljubljana vabi mlade - prve iskalce zaposlitve, k oddaji prijav za vključitev v projekt Kul služba!

Predmet javnega povabila je zbiranje prijav za vključitev v projekt Kul služba!

S projektom se uresničuje eden od ključnih ciljev Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025, t. j. dvigniti delež trajno zaposlenih mladih.

Eden od predvidenih ukrepov v Strategiji za dosego tega cilja je, da v letu 2016 Mestna občina Ljubljana oblikuje program usposabljanja za mlade, skozi katerega ti pridobijo ustrezne kompetence in možnost mentorstva v katerem izmed podjetij, katerega ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.

Razpisne datoteke