Javno povabilo za zbiranje predlogov za člane strokovnih komisij Mestne občine Ljubljana na področju kulture za obdobje od julija 2019 do julija 2023

Zaključen: 8. 7. 2019

Datum objave: 7. 6. 2019
Rok za prijavo: 8. 7. 2019

Mestna občina Ljubljana poziva vse zainteresirane kandidate, da podajo kandidaturo za člane strokovnih komisij MOL na področju kulture za obdobje od julija 2019 do julija 2023.

Kandidat mora izpolnjen prijavni obrazec in prilogo poslati na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg, 1000 Ljubljana, do vključno 8. julija 2019 (datum poštnega žiga) v zaprti ovojnici z označbo na sprednji strani: »PREDLOG ZA ČLANA STROKOVNE KOMISIJE – KULTURA 2019-2023«. Kandidat lahko odda prijavo tudi osebno na naslov: Oddelek za kulturo MOL, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo.kultura@ljubljana.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpisne datoteke