1. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Hribarjeva dvorana. Magistrat, Mestni trg 1, 21. 3. 2016 / 15:00

Dnevni red

  1. Konstituiranje Sveta za mlade v Mestni občini Ljubljana

  2. Dogovor o načinu dela

  3. Osnutek Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v starosti od 18. do 29. leta;

  4. Razno

Zapisnik