1. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 15, Mestna hiša Ljubljana, 14. 10. 2019 / 15:30

V Mestni hiši je potekala 1. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana v tem mandatu.

Dnevni red

  1. konstituiranje Sveta za mlade v Mestni občini Ljubljana;
  2. kratek povzetek o delu Sveta za mlade v preteklem manadatu;
  3. dogovor o načinu dela;
  4. osnutek proračuna Urada za mladino MOL 2020 in 2021;
  5. razno.

Zapisnik