10. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 6. 3. 2017 / 16:30

Dnevni red

  1. Sprejem zapisnika 9. seje Sveta za mlade MOL

  2. Refleksija delovanja Sveta za mlade MOL v letu 2016

  3. Razno

Zapisnik