11. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 10. 4. 2017 / 16:30

Dnevni red

  1. Sprejem zapisnika 10. seje Sveta za mlade MOL

  2. Oblikovanje elementov in dispozicije za raziskavo o stanju mladih v MOL

  3. Razno

Zapisnik