13. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 11, Mestna hiša, Mestni trg 1, 26. 9. 2017 / 14:00

Dnevni red

  1. potrditev zapisnika 12. seje sveta

  2. aktualno dogajanje

  3. določitev tem in terminov prihodnjih sej

  4. razno

Zapisnik