14. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Rdeča dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 8. 11. 2017 / 14:00

Dnevni red

  1. Sprejem zapisnika 13. seje Sveta za mlade MOL

  2. Zaposlovanje mladih na območju MOL

  3. Razno

Zapisnik