16. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 10. 4. 2018 / 14:00

Dnevni red

  1. Sprejem zapisnika 15. seje Sveta za mlade MOL

  2. Politična participacija mladih v MOL

  3. Razno

Zapisnik