2. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 11, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 5. 5. 2016 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 1. seje sveta

  2. Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj mladim v starosti od 18. do 29. leta 

  3. Zdravje mladih

  4. Razno

Zapisnik