2. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 5. 3. 2020 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta za mlade MOL

  2. Zaposlovanje mladih na območju MOL

  3. Razno

Zapisnik