3. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 1. 9. 2020 / 15:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta za mlade MOL

  2. Zaposlovanje mladih na območju MOL (nadaljevanje)

  3. Seznanitev članov s konceptom Platforme za mlade

  4. Razno

Zapisnik