4. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

preko aplikacije ZOOM, 8. 4. 2021 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta za mlade

  2. Kratko poročilo vodje Urada za mladino

  3. Posledice epidemije na mlade in priprava/podpora programov za odpravo/omilitev le teh

  4. Razno

Zapisnik