5. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 30. 6. 2016 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 4. seje

  2. Moderirana evalvacija 3. seje Sveta za mlade MOL

  3. Določitev tem in terminov prihodnjih sej

  4. Razno

Zapisnik