5. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 3. 6. 2021 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta za mlade

  2. Predstavitev izsledkov raziskave Mladina 2020 MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

  3. Participacija mladih v Ljubljani

  4. Predlog za povečanje vidnosti mladinskega dela in spodbujanje kakovosti v mladinskem delu - razprava o uvedbi nagrade za najboljši mladinski projekt v MOL

  5. Razno

Zapisnik